De oorlog en het conflict van Darfur kreeg zo’n 10 jaar geleden veel aandacht en we zagen dagelijks op het nieuws hoe slecht de mensen het in die regio hadden. Vandaag de dag lijkt er echter geen nieuws meer uit de regio te komen en je zou dus verwachten dat de mensen het beter hebben, maar is dat wel echt zo?

Het antwoord op de bovenstaande vraag is eigenlijk vrij simpel: nee. Hoewel er sinds die tijd de nodige vredesverdragen zijn getekend en onlangs het Doha 2011 vredesverdrag werd getekend, lijkt een echt herstel meer tijd nodig te hebben. Er is nog altijd een tekort aan voedsel en ook de gezondheidszorg laat te wensen over.

Over echte vrede valt bovendien nog niet te spreken, want er zijn dagelijks nog altijd gevechten en dagelijks sterven nog vele mensen door het geweld. Wanneer daar een echt einde aan zal komen weet niemand, maar op dit moment is het in ieder geval nog niet zo dat er echt vrede is en er geen gevechten meer plaatsvinden.

Er is echter wel hoop, de internationale gemeenschap biedt nog altijd vrij veel hulp aan Darfur en er lijkt langzamerhand steeds meer voedsel, schoon drinkwater en medicijnen beschikbaar te komen voor de regio en ook de hoeveelheid gevechten lijkt langzaam maar zeker af te nemen. Om echt succes te hebben zal de vrede echter wel stand moeten houden en zullen de gevechten helemaal moeten stoppen. En juist dat is in het verleden vaker een wankel punt gebleken.

We zullen moed moeten putten uit de hoop die er is en hopen dat de schermutselingen ophouden en het gevecht eindelijk wordt gestopt, zodat ook de mensen in Darfur eindelijk eens van een rustige dag kunnen genieten.