Het Duitse tv programma Wedden Dat! leverde een van de beste en mooiste hulpprogramma’s op die de wereld kent, namelijk Menschen fur Menschen -Mensen voor Mensen-. De dankzij de Sissi films wereldberoemde acteur Karl Heinz Boehm verloor zijn weddenschap en moest zijn inzet waar maken. Hij had gewed dat hij, mocht hij verliezen, naar Ethiopië zou reizen om daar mee te werken in een vluchtelingenkamp.
Oorspronkelijk zou hij een week blijven. Hij bleef voor de rest van zijn leven. Toen hij vertrok was hij in de vijftig. Nu is hij in de tachtig en nog steeds werkzaam in Ethiopië.

Voedsel, water en onderwijs

Boehm kwam en zag al snel dat het eigenlijk aan alles haperde. Hij ging terug naar Duitsland en vroeg op tv aan het Duitse volk of ze hem wilden helpen met giften. Dat hij hun vertrouwen niet zou beschamen en ieder jaar minstens een keer terug zou keren om op tv te laten zien wat er met de giften was gebeurd. Dat hij zelf geen salaris of onkosten of wat dan ook uit de giften zou krijgen. Dat was zijn belofte die hij nog steeds gestand doet.
Hij vroeg om hulp om te kunnen beginnen met het verbouwen van voedsel, om waterputten aan te kunnen leggen en water te kunnen zuiveren, ook om de malaria tegen te gaan en om kinderen een school en onderwijs aan te kunnen bieden.
Soms zegt men wel eens: “Je krijgt dat wat je vraagt.” Boehm kreeg wat hij vroeg. Hij kreeg miljoenen en hij krijgt nog steeds, ieder jaar weer, miljoenen.

Resultaat?

Hij begon in een vallei met een dorp vol mensen. Nu, vele jaren later wonen en leven er meer dan een half miljoen mensen. Zij voorzien in hun eigen voedsel. Zij verkopen in de regio voedsel en andere producten. Er zijn scholen, van lagere school tot HBO´s. Meiden en vrouwen hebben gelijke rechten als mannen. Er staan ziekenhuizen waar mensen uit de dorpen werken. Zij zijn opgeleid in Duitsland en terug gekeerd als artsen en verpleegkundigen. Als leraren en managers. Zij leiden nu de nieuwe generatie op. Het land bloeit als nooit te voren en niemand lijdt honger of komt iets te kort.
Men houdt verkiezingen en kiest de eigen vertegenwoordiging. Men leeft in voorspoed en vrede met elkaar en er komen iedere dag nieuwe mensen bij die ook mee willen in dit proces.
En Karl Heinz Boehm? Hij is al heel lang getrouwd met een Ethiopische vrouw en komt, zoals beloofd, ieder jaar minstens twee keer naar Duitsland om te laten zien waar het geld voor gebruikt is en voor gebruikt wordt. Hij wil geen hulde of titels, maar vraagt steeds alleen maar hulp voor zijn projecten. Kleinschalige fabriekjes, winkels, scholen, kerken, ziekenhuizen. Een bescheiden mens, die de hele wereld op zijn kop heeft gezet. Hij verdient meer dan hulde. Veel meer.

Tags: