Geneva-Convention-2Hulpverlening is gevaarlijk

Organisaties als Artsen zonder grenzen en het Rode Kruis zijn vaak terug te vinden in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen. Zij bieden directe hulp op medisch – en op menselijk vlak. In de Conventie ven Genève staat dat strijdend partijen respect moeten tonen voor hulpverleners die voor medische hulp zorgen. Zij zijn gevrijwaard van het conflict. Helaas trekken heel wat oorlogvoerende groepen zich daar niets van aan. Hulpverleners worden regelmatig ontvoerd en helaas ook vermoord.

Goed verzekeren

Hulpverlener is dus een kwetsbaar beroep. Dat zien we helaas ook in ons land waar ambulancepersoneel gehinderd wordt in de uitoefening van hun beroep. Uitgezonden worden naar een conflictregio betekent dan ook voor hulpverleners en voor die andere kwestbare groep, de journalisten, dat men er goed aan doet een uitstekende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Mocht het ergste gebeuren dan is het wel zaak dat men naar huis kan worden getransporteerd en dat de nabestaanden niet met een dubbel verlies achterblijven. Het is wat wrang om mensen te willen helpen en zelf daar van het slachtoffer te worden. Maar men moet hier wel rekening mee houden.

8871-202451

Tags: