Iedere oorlog, waar dan ook ter wereld, is onmenselijk. Met name de zwakkeren lijden onder een oorlog. Zij hebben geen mogelijkheid om te vluchten of om met geld eten of zo te kopen. Zij kunnen of lijdzaam afwachten tot dat de gevechten voorbij zijn en hopen dat hun kinderen, zij zelf, hun familie, hun buren en vrienden het overleven of ze kunnen letterlijk op de vlucht slaan. Niet wetend waar ze terecht komen. Wel wetend dat ze nauwelijks iets hebben aan waarde om te kunnen overleven en dus ook in de nieuwe situatie geen andere keuze hebben dan lijdzaam af te wachten. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er constant honderdduizenden mensen op de vlucht voor de een of andere oorlog. Vaak noemt men dat een conflict. Dat is dan wel een conflict dat een hele hoge tol eist, namelijk de levens van burgers en kinderen. Dat soldaten elkaar uitroeien is al een probleem, maar dat men geen of nauwelijks respect heeft voor burgers en kinderen is een veel groter probleem. Verkrachting is aan de orde van de dag, evenals executies.

sudan9

Sudan

Dit alles geldt voor meer dan 100% voor Sudan. Het land wordt al decennia geteisterd door burgeroorlogen, waarbij stammen twisten de hoofdmoot vormen. Het kwam in 2003 tot een eruptie toen Arabische soldaten zich er mee gingen bemoeien. De vluchtelingen die in Darfur proberen uit de kluwen van de vechtende partijen te blijven zijn op sterven na dood. Darfur vormt een gigantische hoeveelheid ellende, menselijk leed en honger. Ziekten en dood overheersen. Zelfs in de vluchtelingenkampen gaat de onderlinge strijd verder. Zelfs hier is het respect voor elkaar en elkaars leven ver te zoeken. Pogingen om op een vreedzame wijze de conflicten op te lossen zijn tot nu toe mislukt. Een invasie vanuit zee door Amerikaanse soldaten, live uitgezonden op tv, mislukte jammerlijk. De milities hebben het voor het zeggen in het land en in de kampen. Dat dat niet bijdraagt aan de zo broodnodige vrede moge helder zijn.